Köpvillkor

BESTÄLLNING 

Beställning sker i Webshopen eller via e-post. Efter beställning skickas en faktura som orderbekräftelse till dig via e-post. Vill du avbeställa en vara skall du maila oss på info@housepartner.se. Glöm inte ange fakturanummer. Är varan skickad debiterar Housepartner utöver fraktkostnaden en avgift om 395 kr inkl. moms. Vid slutförsäljning eller om produkten utgått ur sortimentet förbehåller vi oss rätten att häva köpet och återbetala erlagt belopp.

Vid beställning av specialtillverkade varor ansvarar kund för att mått och andra uppgifter är korrekta. Specialtillverkade varor kan avbeställas innan tillverkningen påbörjats. Har tillverkning påbörjats har Housepartner rätt till ersättning motsvarande sina faktiska kostnader.

PRIS

Priser och avgifter anges inklusive moms. Som återförsäljare behöver vi dock ibland justera ordinarie pris, och kan därför inte garantera att priset på en viss produkt alltid är detsamma. Prisändringar kan till exempel bero på förändringar i inköpspriset hos tillverkaren eller leverantören. Fraktkostnad är inte inkluderat i priset. Kontakta oss i samband med beställning för uppgift om fraktkostnaden för dina varor.

BETALNING

Tänk på att betalningen skall vara oss tillhanda innan avhämtning. Betalning på plats i samband med avhämtning kan endast ske genom Swish (nr 123 580 8803). Skall varan skickas tillämpas förskottsbetalning till bankgiro nr 5006-2421. Glöm inte att ange fakturanummer så att vi kan spåra din betalning. För varor som skall tillverkas enligt köparens specifikationer tillämpas alltid förskottsbetalning.

AVHÄMTNING

Avhämtning sker efter överenskommelse från vårt lager i Laholm. Vi har inga
fasta öppettider varför ni måste boka tid via mail eller telefon.

LEVERANS

Leverans av varor sker endast efter överenskommelse. Om vi inte kan erbjuda
leverans har du möjlighet att makulera din beställning utan kostnad. Varor som
finns i vårt lager skickas normalt inom sju dagar efter erlagd betalning
bekräftats. Beställningen skickas med Posten eller annan speditör beroende på
leveransens vikt och storlek. Varor som inte finns i lager har en leveranstid om
ca tjugo (20) dagar. Längre leveranstider kan förekomma. För paket som
skickas per post och inte hämtas ut debiterar Housepartner utöver
fraktkostnaden en avgift om 395 kr inkl. moms.

TRANSPORTSKADAT GODS

Granska dina varor. Vara som skadas under transporten skall omgående
anmälas till speditören. Anmärkning skall anges på fraktsedeln för att ärendet
skall kunna hanteras som fraktskada.

REKLAMATION

Reklamation av fel skall ske skriftligen till Säljaren utan oskäligt uppehåll och
med angivande av fakturanummer. Reklamationen skall innehålla en utförlig
beskrivning av felet. Oavsett om varan levererats eller avhämtats åligger det
köparen att i samband med reklamation avlämna samt efter åtgärd avhämta
varan i Housepartners lokal i Laholm om Housepartner begär det.

GARANTI

Vi lämnar upp till två (2) års garanti beroende på produkt. Garantin motsvaras
av de garantier som underleverantör lämnar till oss. Garantin omfattar
fabrikationsfel och fel som kan härledas till tillverkningen. Garantin omfattar inte
fel orsakade av omständigheter som inträffar efter att köparen mottagit varan
såsom (men ej uteslutande) bristfälligt underhåll, oriktig installation, reparation,
ändring eller användning. Ingen garanti på lacken. Rostgaranti gäller bara när rosten orsakat hål (s.k.
genomrost)


PRODUKTSKADOR


Säljaren ansvarar inte för skador på person eller egendom som orsakas av
sålda varor.


KUND/PERSONUPPGIFTER


Housepartner registrerar dina uppgifter i vårt interna kundsystem. Genom att du
anger dina uppgifter godkänner du att vi registrerar och använder dina
personuppgifter för hantering av ärendet. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till
utomstående part.


FORCE MAJEURE


Housepartner ansvarar inte för situationer som ligger utanför vår kontroll såsom
myndighetsåtgärd, lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand,
översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller
olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från
underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.